STUDIO plus

Autorská práva

Celý obsah tohoto webu je chráněn podle autorského zákona 398/2006 Sb., zákona o ochranných známkách, a podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku o nekalé soutěži. Slouží pouze ke sdělování autorsky chráněných děl jednotlivcům, kdy se tím rozumí zpřístupňování díla pro potřebu informovanosti jednotlivců v nehmotné podobě, a to po drátě nebo bezdrátově dle § 18 odst. 1 výše uvedeného zákona. Uvedená obchodní jména, ostatní jména a značky mohou být majetkem jiných společností. Pokud se nejedná o stahování díla z důvodu informovanosti jednotlivce, je jakákoliv jiná neautorizovaná imitace obsahu nebo vzhledu tohoto webu důsledně zakázána bez předchozího písemného svolení firmy STUDIO plus – Valtr Kominik. Filmové dokumenty, hudba a fotografická díla uvedená (vystavená) na tomto webu jsou chráněna každé zvlášť i v celku včetně jejich rozložení na stránkách. Bez svolení autorů je nelze dále veřejně šířit, upravovat a pořizovat rozmnoženiny ani jakkoliv jinak využívat. V případě porušení výše uvedených pravidel bude postupovat firma STUDIO plus – Valtr Kominik podle pravidel občanskoprávního i trestního řízení.

Online: 8

1 427 981 návštěv od 1. 2. 2008

Archiv obsahuje filmy v celkové délce asi 84,2 hodin a 6079 fotografií.

Autorská práva Naše služby

Patička